Franchise alapfogalmai

dátum 2005-01-24 idő 15:59

A franchise-építés alapjai

 

Üdvözlöm Önöket. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Örömmel látok a sorokban ismerős arcokat, a franchise terület szakértőit, akik tanácsadó cégek képviseletében vesznek részt szokás szerint egy ilyen börzén. Működő franchise-rendszerek gazdáit, akik majd a sikertörténetükről beszámolnak. És akiket nem ismerek, azok valószínűleg olyan érdeklődők, akik amúgy érdeklődnek a franchise iránt. Érdeklődhetnek úgy, hogy meglévő vállalkozásukat piacnövelés, terjeszkedés érdekében érdemes-e franchise módban működtetni, vagy pedig egy induló vállalkozást akarnak azzal a lehetőséggel, hogy a franchise egy segítséget, egy támaszt nyújt arra, hogy ezeket az első lépéseket ne egyedül kelljen megtenni és ennek a kockázatát lehessen csökkenteni.


A kiállítás szervezőivel tavaly találkoztunk először, a Franchise Szövetség elnökségét keresték meg azzal, hogy egy ilyen elképzelésük van. Azt kell, hogy mondjam, hogy két év tapasztalatai alapján azok az elképzelések, amiket ők célkitűzésként tűztek ki maguk elé az nagyon jó eredménnyel látszik megvalósulni. Ehhez gratulálok.

Tavaly az előadásom egy franchise-rendszer - a Yuxta Nyomtatvány franchise-rendszer - élettörténetének az ismertetése volt. Ma egy indító előadásnál inkább arra próbálok rátérni, hogy tulajdonképpen mi az a franchise. Néhány alapfogalmat szeretnék olyan mértékig tisztázni, hogy a későbbi előadásoknál ez már segítséget nyújtson, tehát erre építeni lehet. Illetve, hát miután ez az egész börze arról szól, hogy Önök érdeklődők egymásra találjanak a kiállítókkal, ezért igyekszem olyan szempontokat ismertetni Önökkel, amire egy kiválasztás során érdemes odafigyelni.

Franchise. Angolszász területről jött át hozzánk ez a szó. Magyar megfelelője még nem terjedt el, viszont már egyre inkább használatos. Az jellemző rá, hogy megvannak a szókapcsolatai, tehát ha azt mondom, hogy rendszergazda, franchisor, akkor a franchise-rendszergazda ez ugyanezt fejezi ki és sokkal közelebb áll a hétköznapi beszédünkhöz. És afranchisee helyett a franchise-tag, franchise-partner kifejezés is teljesen helytálló és javasolt mondani.

Magát a franchise gyökereit nem szeretném boncolgatni, de egyes fejtegetések szerint tulajdonképpen már a középkorban létezett a franchise. Amikor az állam részére történő adók beszedésének a jogát adták bérbe és ezzel már tulajdonképpen egy franchise jellegű kapcsolat jött létre a középkorban. Mi szükséges a franchise-hoz? Ami végül is, mint egy vállalkozási forma kerül most szóba. Egy jó üzleti elgondolás, aminél tulajdonképpen fontos, hogy ne csak egy ötlet legyen, hanem egy olyan dolog, ami valóságos értékkel bír. Ez az érték ez szellemi értékként értékesíthető legyen. Gyakorlatilag erre vonatkozóan a franchise-ban az az előírás, hogy értékkel bírjon és azonosítható legyen, tehát olyan formában le legyen írva, hogy ez teljesen egzakt módon meghatározható legyen. Egyébként pedig a Know-how-ra vonatkozó előírásokat a Btk. 86. §-ában 3-4 bekezdés tárgyalja. Tehát az, hogy mi vonatkozik arra, hogy szabadalom ugyan nem védi, de valami üzleti titkot tartalmaz, amely széles körben nem ismert és ugyanúgy adható, vehető, apportálható, mint bármilyen más szellemi jog.

Gyakorlatilag ez az üzleti koncepció, ha sikeresen megvalósul, akkor aki ezt megvalósítja, az az átadó rendszergazda elkezd gondolkozni azon, hogy ha nekem ez sikerült, akkor ezt az ötletet értékesítem mások számára és akkor jön a képbe az átvevő. Aki tulajdonképpen az a vállalkozó, aki a siker megismétlésére szerződik és próbálja ezt megvalósítani. Említettem azt, hogy próbálták a franchise magyar megfelelőjét megtalálni, én azt mondanám, hogy a franchise-t képzeljük el egy üzleti házasságként, amely szerződéssel jön létre egymástól független vállalkozók között és hosszútávra szól. Hát, a házasság mondjuk azt mondják, hogy egy életre köttetik, hát a franchise is egy vállalkozás élettartamára kötődik, de mindenképpen egy hosszabb időtartamra. A szerződés arra is kitér, hogy ezt milyen feltételekkel lehet megszüntetni, meghosszabbítani vagy értékesíteni. De a franchise-szerződésről majd néhány szót a későbbiekben szólok. A lényeges az, hogy az előbb említettem, hogy az ötletnél több kell, egy üzleti megvalósítás kell és nemcsak az értékesítéskor, az induláskor számít támogatásra az átvevő, hanem ezt hosszútávon kell a részére biztosítani. A franchise-gazdától pedig elvárandó, hogy az élet változásait ő folyamatosan kövesse és tartsa karban ezt a házasságot. 
kölcsönös érdekeltség, hogyha megvan, akkor tulajdonképpen ez hűséget is elvár a felektől. Tehát igazából itt ugyanúgy nem illik, meg nem célszerű megcsalni a másikat, meg kikacsingatni ebből a kapcsolatból, mint egy házasságban. És ha ez a házasság az átadó részéről egy többnejűség, akkor több átvevője van. Gyakorlatilag az iszlám országokban, ahol adott a többnejűség, tulajdonképpen nem csak arról van szó, hogy boldoggá kell tenni több partnert, hanem egyformán kell boldoggá tenni és el is kell tudni tartania. Tehát tulajdonképpen erre szerződik a franchise-rendszergazda.

"A franchise-vállalkozók csodafegyvere" címmel jelent meg egy könyv, Haraszti Mihály tanult kollegámnak a műve, Magyarországon az első komolyabb franchise témájú könyv és végén ott volt egy kérdőjel. Mert igazából úgy tűnt, hogy ez a franchise az, amivel mindent meg lehet oldani, mindenre alkalmas. Hát így van ez? Igen is, meg nem is. Tulajdonképpen nemzetközi adatokat szoktak idézni. Meg kell, hogy mondjam, hogy nemzetközi adatok sokkal jobban ismertek, mint a magyar valóság. Például tegnapelőtt a rádió gazdasági műsorában hallottam információt arról, hogy Ausztriában 7000 vállalkozás megy idén csődbe. Magyarországon szerintem ez a nagyságrend bejelentés nélkül is megvalósítható. Még nyomtatványforgalmazó koromból a vállalkozások megszűnéséhez és létrehozásához szükséges nyomtatványok eladásának mennyiségéből körülbelül hasonló nagyságra lehetett következtetni.
Gyakorlatilag nemzetközi viszonylatban, azt mondjuk az indulást követő 5 éven belül tönkre megy az egyedül indulók 70%-a (ezek Amerikai adatok), ahol az franchise-nak igen komoly hagyománya van. A franchise-átvevőknek mindössze 7-8%-a megy tönkre. Ez egy nagyságrendbeli különbség, ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb biztonságban érezhetik magukat, főleg az indulás folyamán. Az én személyes tapasztalataim, azok természetesen nem ilyen mértékűek. A Yuxa nyomtatvány franchise 18 működő tagjának szerződései sorakoztak a polcomon, a megszűnt szerződések száma is 10 körül volt. Ami kicsit ellentmond ennek az aránynak, de azt kell, hogy mondjam, hogy különböző okokból szűntek meg szerződések. De ez semmiképpen nem jelentette azt, hogy az az induló vállalkozás, aki üzleti házasságba lépett velem, az tönkre ment volna. Tehát ennek a kockázatát is nagymértékben a franchise tudja csökkenteni.

Az, hogy mi számít franchise-vállalkozásnak, erre tulajdonképpen Amerikában és az európai kontinensen más sajátosságok vonatkoznak. Itt említeném meg az Európai Közösség 91-ben elfogadott Etikai Kódexét, ami részletesen meghatározza ezeket a feltételeket. Ez a kódex a Magyar Franchise Szövetségtől bármikor lekérhető, megtekinthető, tájékoztatás kérhető. Ugyancsak azt mondanám, hogy a Magyar Franchise Szövetség az, ahol hiteles tájékoztatást lehet kapni arról, hogy egy képbekerült franchise-vállalkozás a szövetségnek tagja-e. A tagság nem feltétele a franchise működésének, csupán egy ellenőrizettséget, egy kontrollszerű működést jelent. Dr. Kiss István nemcsak a szövetség főtitkára, aki szívesen ad a hozzáfordulóknak tájékoztatást, hanem a jelenleg kapható franchise-irodalmak közül a Franchise-abc szerzője is, melyet nyugodtan tudok ajánlani, mint szakirodalmat az érdeklődőknek.

A franchise működéssel kapcsolatosan tulajdonképpen mik azok, amik szükségesek a rendszergazdának, hogy létrehozzon és mint jogokat utána bérbe adjon az átvevő részére? A logo, ami tulajdonképpen cégére a vállalkozásnak, ami nem baj, sőt kifejezetten hasznos, hogyha ipari mintahatalommal védett, tehát védjegy és márkajegy, tehát bevezetett a kereskedelemben. Ehhez egy arculatot biztosít. Említettem már a szellemi tudását, tehát ennek az üzleti vállalkozásának a csízióját, működését. A működésnek a rendszerét, amit le kell írni. Tehát az, hogy a fejemben már működik, én már megvalósítottam. Ez egy komoly munka, hogy az ember ezt összeállítsa. Ez ahhoz hasonlatos, amikor nagyon jól működő cégek az ISO minősítésük folyamán végiggondolják a működésüket és lehet, hogy 10-20 év óta működnek, de az, hogy ez szabatosan legyen más számára érthető, ellenőrizhető és újból reprodukálható legyen, ez elképzelhetetlen. Gyakorlatilag ha megvolt ez az üzleti elgondolás, ezt valóban ki is kell fejleszteni, létre kell hozni és ki kell próbálni. 
A kipróbálás feltétele, hogy legyen egy hasonló egység, mint a későbbiek az átvevőknek felajánlott egység, ami igazolja, hogy az elvárásoknak megfelelően működik. Tehát, hogyha én egy nagy vállalati formában valamit jól meg tudok valósítani, eredményt érek el a piacon, az még nem biztos, hogy egy nagyságrenddel kisebben, egy átvevő részéről is olyan hatásos lesz. Ez az áthatóvá tétel, amely végül is egy komoly dokumentációval, betanítási folyamattal, franchise-csomag létrehozásával jár együtt. És amikor ez megtörténik, történik a használatba adás, ami azzal jár, hogy a legmegfelelőbb vevőtátvevőt ki tudjam választani. Ha kiválasztottam, jön a betanítás, folyamatos támogatás, fejlesztések, amit én sem írtam föl, mert legtöbbször elfelejtünk, hogy az esetleges problémáknak a kezelési rendszere, hogy végeredményben a lehető legkisebb százalékban történjen válásra. Tehát ami előre kiszámítható, tervezhető, arra meglegyen a receptünk, hogy hogy történjen tovább. 

A másik oldal az átvevő, aki tulajdonképpen ezeket a jogokat veszi át és ezért díjakat fizet, tulajdonképpen így működik ez a dolog. Egyszeri belépési díj szokott lenni és rendszeres díj, amit royalty-nak, azaz jutaléknak hívnak. Ezt  többféleképpen lehet meghatározni. Tulajdonképpen a legtisztességesebb a forgalomarányos jutalékszámítás, de ettől eltérően vannak fix- és változódíjak is. Továbbá számolni kell egy hirdetési reklám-hozzájárulással is a rendszer működtetése érdekében. 

Említettem, hogy az áthatóvá való tevéshez egy franchise-csomag összeállítása tartozik, amelynek több része van. Aműködési kézikönyv, a többször említett Know-how-nak a leírása. Az arculat leírása, azaz a működési kézikönyv, amelyet tulajdonképpen el lehet képzelni egy vaskos könyvnek vagy könyveknek is, melynek alkönyvei vannak. Tehát van olyan rendszer, ahol az arculati kézikönyv tulajdonképpen nem csak a cégért, a megjelenést próbálja szabályozni, hanem a kollegák öltözetét, viselkedésmódját, egyebet. Ez nem olyan, mint amit mostanában a Fővárosi Tanácsnál kezdeményeztek nemrégiben. Gyakorlatilag a mikéntjét a dolgoknak, a receptjét és olyan üzleti tudnivalókat, ami tulajdonképpen kezdődhet onnan is, hogy egy vállalkozási alapismereteket is tartalmazzon. Nagyon sokszor így néznek ki ezek a könyvek, mert legtöbbször kilóra adják el a tanácsadó cégek. De mindenképpen, ami az áruismertekhez, az eladáshoz szükséges, a termékszolgáltatásnak az eladásához a kezelési útmutatókat azt mindenképpen meg kell, hogy határozzák. Fontos része az ellenőrzéseknek az előre meghatározott mikéntje és folyamata. 

A csomag második fontos tagja a franchise-szerződés. Gyakorlatilag ezek a dokumentumok már tulajdonképpen titkokat tartalmaznak. De azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy valaki érdeklődjön, egy franchise tájékoztató néhány oldalban elegendő. De ahhoz, hogy szerződjön, mindenképpen indokolt és elvárható, hogy ezekbe betekintést nyerjen a vásárló. Tehát a franchise-szerződés kitér a védjegyhasználatra, lajstromjel, használati jogok, fizetendő díjak, kötelezettségek, a betanítás mértéke. Gyakorlatilag nagyon fontos, hogy minden díjjal előre tisztába legyünk átvevőként. Ami ebben az esetben a szokásos mód, a franchise előszerződés. Ekkor kell tisztázni, hogy az előszerződéskor befizetett díjak, ha nem jön létre a szerződés, akkor milyen mértékben igényelhetők vissza. Milyen mértékben számítható bele a végleges fizetési kötelezettségek közé. Valamint gyakorlatilag a jogokon és kötelezettségeken kívül milyen területi kizárólagosságot, milyen területi jogokat tudunk kapni. Általában a franchise-ban szokásos a területi hatálynak a rendszere.

Itt hívnám fel a figyelmet a piaci szabályozásokra vonatkozóan vannak bizonyos franchise-mentességek, amik lehetővé teszik azt, hogy ajánlott árakkal egységesen tudjunk fellépni a piacon. Vannak olyan franchise-rendszerek, ahol személyes részvételt írnak elő. A Mc Donald's-nál nem képzelhető el, hogy olyannal szerződjenek, aki a valóságban nem áll be a pult mögé és irányítja a vállalkozást. De ha belegondolunk, akkor a franchise-nak az egyik, a franchise-hálózati terjeszkedésének az egyik előnye az, hogy tulajdonképpen úgy tudunk hálózatot, piaci részesedést növelni, hogy a végpontokon nem alkalmazottak állnak ott, hanem tulajdonosok, akik teljes mértékben tudnak azonosulni az üzletpolitikával és kölcsönösek az érdekek.
A szerződést bármennyire igyekszünk előre meghatározni, nagyon fontos, hogy bizonyos esetekben milyen feltételekkelmódosíthatóváltoztatható, milyen feltételekkel szüntethető meg. Ebben benne vannak a felmondás lehetőségei mind a két oldalról és az átruházás, a további értékesítés lehetősége ez is kétoldalú dolog. Az illetékesség, az pedig az eljáró bíróság területi illetékessége, hát egy nemzetközi franchise esetében nem mindegy, hogy a Budai Kerületi Bíróságon kell eljárni, vagy pedig Dél-Amerikában van az eljáró bíróság. 

Most megvan a két partner; az átadó és az átvevő. Ekkor el lehet dönteni, hogyha van egy induló vállalkozásom, akkormikor érdemes nekem franchise keretek között működnöm? Elsősorban, elsőként azt szokták mondani, hogy van egy jó üzleti elgondolásom, igazából van szabad piaci terem, de nem tudok olyan gyorsan növekedni, mint ahogy tudnék. Tőkehiányos vagyok, nincs mögöttem az a szervezet, nem tudok olyan gyorsan embereket fölvenni, alkalmazni, adminisztrációt növelni, mint ahogy szeretnék, ezért franchise eszközökhöz nyúlok és olyan tőkebevonást veszek igénybe, amit az átvevőktől szerzek be. Na most, ez a lehetőség gyakorlatilag a legvonzóbb. Ezzel tulajdonképpen egy intenzív, hirtelen jövedelemnövekedést lehet elérni, de óva intenék attól valakit, hogy gyakorlatilag mindenféle saját tőke nélkül ilyen gondolatokat melengessen. Hiszen nem fordulhat elő, hogy pusztán a beszedett díjakból akarom mondjuk a villanyszámlámat kifizetni és működtetni a rendszert. Egyik hátránya a hazai franchise terjedésének a finanszírozás megoldatlansága. Hasonló franchise-börzéken évekkel ezelőtt, talán 10 éve is volt, örömmel vettem észre az első bankoknak a jelenlétét. Igen. Franchise-finanszírozási csomagjuk van, nagyszerű. És láttam, hogy a borító mögött ugyanazok a feltételek, ugyanazok a konstrukciók vannak, mint egy ingatlanfinanszírozás esetén. A franchise-nak meg azért ettől eléggé különbözik a sajátossága. Hirdetési költségeket lehet megosztani az átvevőkkel. Említettem, a tulajdonosi szemléletet és nagyon fontos az, hogy az adminisztrációt eléggé hatékonyan lehet csökkenteni. Lehet csökkenteni, de helyette más feladatokat kell megoldanom. A végéről kezdeném, tehát egy úgynevezett franchise központi feladatokat kell tudni ellátni. Ami azt jelenti, hogy a franchise-t meg kell ismertetni, franchise-marketinget kell folytatni, ami egy kettős marketing, mert magát a franchise-t is szeretném eladni, meg a benne levő termékszolgáltatást is. Utána az átvevőket megfelelően kell tudnomkiválasztani és ezeket az átvevőket képezni, folyamatosan támogatni szükséges. Tehát ez egy hagyományos állami vállalkozásnál nem egy olyan feladat, mint ami a meglévő. De ez még mindig nagyságrendekkel kisebb lehet, mintha minden egységet saját magam akarnék üzemeltetni. A legkomolyabb hátrány, hogy mennyire korrekt szándékkal lép be az átvevő. Úgy gondolja, hogy igen, de hát a magyar vállalkozók nem sokadik generációs vállalkozók, tehát igazából még itt vannak hátrányos tulajdonságok. Ilyen az, ami benne van a levegőben, azaz az adóelkerülő magatartás. Ami azt mondja, hogy most vállalkozok arra, hogy egy díjat fogok fizetni, amit úgy érzek, hogy a forgalmamból ki tudok termelni, de amikor már az ismeretek birtokába jut, akkor ezt egy nyűgnek érzi. Azt mondja, hogy hát én ezt meg tudnám magam is csinálni és ezt a díjfizetést megspórolom és akkor keresi a kiutat, hogy hogyan lehet innét kimenni. Arról már szóltam, hogy ha egy hálózatot működtetek és egységes elvek alapján működtetem, akkor nagyon fontos az, hogy irányítsam az egységeket. Na most, ha alkalmazottat irányítok, az egy sokkal közvetlenebb, mintha egy önálló vállalkozót, akit gyakorlatilag paranccsal nem lehet irányítani, hanem előtte, jó előre ezt már kidolgoztam, tudta, hogy mire vállalkozott és elfogadta, vagy meg kell, hogy győzzem ezekről a dolgokról.

Átvevői előnyök. Gyakorlatilag egy védjegyhez jutok, ami egy komoly érték. Több éves munka van benne. 15 évvel ezelőtt egy védjegyet annyiért tudtam bejegyeztetni, mint most amennyibe a megújítása került. Tehát ez egy eléggé értékőrző és értéknövelő dolog. Hosszú piaci tapasztalatokhoz tudok hozzájutni, amit a franchise-rendszergazda megoszt velem, egyéb úton csak a saját káromra tudom ezeket megszerezni. Egy olyan ismeretséghez jutok hozzá induló vállalkozásként, ami tulajdonképpen már a rendszergazda vállalkozása megtett helyettem. Ott állok tapasztalatlanul, ezer kérdésem van, amire a kezdeti és a folyamatos képzés során megoldást nyújtanak nekem. Költséghatékony, gyakorlatilag nagyon fontos dolog, hogy már megvan az a tapasztalat, hogy hogyan lehet a legalacsonyabb készletszinten a legnagyobb forgalmat elérni. A rendszergazda egy ellátási hátteret jelent, aki segítséget nyújt az üzlet kiválasztásához. A franchise-kézikönyvben nagyon sokszor meg szokták határozni az egységnek az alaprajzát, ami egész konkrét lehet, legalábbis a folyamatoknak és a területnek az ismertetése. Jogi, pénzügyi háttérre számíthatok, és olyan kapcsolatra, tapasztalatszerzésre, ahol egy jól működő franchise-rendszer, franchise-hálózat esetén a hálózat tagjai egymással ki tudnak cserélni információkat és ezt megtehetik azért, mert egymásnak nem ellenfelei, hanem fegyvertársai.
Természetesen a hátrányok között azt kell mondanom, hogy a teljes bevételemből valamit le kell, hogy adjak az árrésből, mert ez a díjfizetés. Én nagyon komolyan veszem ezt a dolgot, én mindent megteszek érte, de hát ott van az a másik átvevő, aki abszolút nem úgy áll hozzá, ahogy kell és már a hitelemet rontja. Tehát ez nem tőlem függ, ebbe igazából a rendszergazdára vagyok utalva, hogy jól választja ki az átvevőket és jól támogatja. A függetlenség feladását azt nem kell részletezzem. És jön az, hogy korlátozott árubeszerzés. Előny-hátrány. Ezek nagyon párba vannak. A franchise-rendszergazda biztosítja az áruellátását és szeretné, hogyha az árut tőle szerezném be. Ez olyan, mint a beszerzési társaságoknál. A legkedvezőbb beszerzési árat akkor lehet elérni, hogyha közösen szerezzük be azt a terméket, szolgáltatást. 
Megvan ennek az ára. És miután egy helyről szedem be az árut, akkor itt jön a fokozott kiszolgáltatás, hogyha ott az árukiszolgálás nem megfelelő minőségű, akkor bajban vagyok. Ekkor kell utánanéznem, hogy hol pótoljam ezt a rossz szolgáltatást, be nem váltott ígéreteket. 

Tehát aki végigmegy a kiállításon, franchise ajánlatokat olvas, legyen mindig kritikus. Tehát nézze meg, mi az, ami már megvalósult, mi az, amire már tapasztalati adatok vannak és mi az, ami tulajdonképpen a megtörtént események jövőre történő kivetése. Ez olyan, mint a befektetési papírok hozama, hogy a múlt eseményeit, hogy lehet a jövőre kivetíteni. Van ennek kockázata, kétségtelen. Tulajdonképpen vége felé tartok az előadásnak. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, hogy milyen szempontokat vegyen figyelembe az átvevő; hogy mik a közzétételi kötelezettségei a franchise-rendszert eladni szándékozóknak. Amerikában erre egy 20 pontos szabályzat van és anélkül ezt nem lehet értékesíteni, hogyha valaki ezt át nem adja az érdeklődő vásárló részére. Itt egy kis felderítésre van szükség. Kik a vezetői a vállalkozásnak, előtörténetük van-e? Esetleg az elmúlt évek folyamán a sokadig vállalkozást lendítik fel, passzolják el, mennek tovább? Az átadó pénzügyi helyzete mennyire átlátható? Léteznek nyilvános adatok, azaz a mérleget, a bevallást meghatározott időben le kell adni és ezt hozzáférhetővé kell tenni. Na most, hogyha az elmúlt 3 évre vonatkozóan publikus adatot nem találok a cégről, akkor azon el kell gondolkozzak mindenképpen. Természetesen egyéb referenciák beszerzése; a kereskedelmi tapasztalatok, a konkurencia jelenléte a piacon, az egy érdekes dolog és tulajdonképpen banki garanciák is a mai világban.

Gyakorlatilag kétfajta franchise expanzió létezik. Egyik, amikor valaki éveken keresztül sikeresen működteti a cégét és azt mondja, hogy most franchise-ként működtetem. De hát meg lehet vizsgálni, hogy eddig ott volt a piacon. A piacon egy meghatározó résztvevő volt és minden esély meg van arra, hogy a franchise-ban is jól dolgozzon. Hiszen a franchise-t is kipróbálta, erre tapasztalati adatok vannak. Vagy pedig van a másik oldal, hogy gyakorlatilag a cég az bizony egy franchise értékesítésére jött létre. Ez is egy teljesen szabályos dolog. Ez is egy szokásos dolog. Van egy üzleti kockázata. gyakorlatilag megvásárolta, megvásárolhatta a franchise-nak a mester licencét, gyakorlatilag adaptálnia kell a hazai körülmények között. És a kérdés az, hogy ezt milyen mértékben tudta kipróbálni. Mi leszünk a kísérleti malacok? Vagy már ott vannak ezek a működő egységek, akik már ezen túlestek zen? Tehát átadja-e azokat az adatokat, amiből lehet látni, hogy mekkora volt a forgalom, mekkora volt az árrés, mekkora volt az eszközlekötés, a megtérülés, egyebek? Ezek a működési egységek nyilvánosak-e? Gyakorlatilag az utcáról fölkereshetem és megkérdezhetem ott a vevőt, hogy mondja, érdemes volt ennek nekivágni, vagy pedig már bánja?
Nagyon fontos, hogy van-e vállalati tulajdonban lévő egysége, a franchise etikai, Európai Kódexének feltétele, hogy ahhoz, hogy ezt a franchise-hálózatot fejleszteni tudjam legyen a tulajdonomban egy olyan egység, ami hasonló feltételekkel működik, mint a többi és közvetlenül, a legközvetlenebb módon kapjam a visszacsatolást, vagy bármit, amit változtatni kell. Folytatnám a sort és ez már a vége lenne. Említettem, hogy az átvevők elérhetősége, publikussága nagyon fontos és föl lehet tenni a kérdést, hogy kik a megszűnt átvevők, milyen okok miatt szűntek meg. És itt már az őszinteség, a megkereshetőség egy fontos szempont lehet. Egy adalékot mondanék; a franchise szövetség, Magyar Franchise Szövetségről beszélek nem kötelező, de mindenképpen egy bizonyosságot jelent. A franchise szövetség akkor veszi fel a vállalkozót, hogyha a franchise-szerződését megismeri. El tudja dönteni, hogy az európai normáknak megfelel-e, megfelelő védelmet ad-e, nem egyoldalú-e a dolog, utána a működés során vizsgálja, hogy van-e kísérleti egység.
A tagságnak is több fokozata van. Van a junior tagság: egy 1 éves időszak, amíg tulajdonképpen kiderül, hogy egy induló franchise, hogy váltja be a hozzáfűzött elképzeléseket. A piaci helyzetet említettem, hogy az amit kínálnak, amit el akarnak a franchise-rendszerbe adni nekünk az mennyire piacképes. Meg tudjuk-e ezt ítélni. Ha beleugrok valamibe, akkor feltétlen be kell szerezni a piaci információt. Tehát azt mondom, hogy Cd, vagy digitális adatrögzítéssel foglalkozó franchise kínálat négyfajta van a börzén. Ez azt jelenti, hogy ebben van piaci lehetőség. De lehet látni, hogy ezek különböző stádiumában vannak a piaci fejlettségeknek. Gyakorlatilag érdemes ennek utánanézni, hogy vajon melyik az, amelyik hosszútávon biztosítja az én megélhetőségemet, hogy fogja az én befektetésem megtérülését szolgálni. Van-e olyan finanszírozási lehetőség és itt a rendszergazda által adott segítségre gondolok. Ami azt jelenti, hogy van-e lehetőség a kezdőkészlet kihelyezésére hosszabb fizetési lehetőségekkel. Vagy esetleg egy banki finanszírozási forma, ami átsegít a gondokon. Vagy pályázati pénzekhez hogyan tudok hozzájutni, amelyek Magyarországon voltak és reméljük, hogy lesznek is. Ezek a pályázati pénzek egy része vissza nem térítendő, a másik része kedvező kamatozású. 

Fontos szempont, hogy a szerződés megismerhető legyen. Egy bizonyos fokig a tárgyalás folyamán nem szükséges, hogy a teljes titkot átadják nekem, de amikor egy nagy értékű befektetésre van szükségem, akkor igenis igénybe vehetek jogi segítséget, tanácsadót. Ekkor a szerződést meg kell, hogy valamilyen fokig ismerjem. Ez vonatkozik a kézikönyvre. Ez az, amit nem szeretnek kiadni a cégek. Egy működő franchise-szerződésben is nagyon komoly szankciók vannak abban, hogy ez köztünk kell, hogy maradjon. Az az üzleti titok, ami még nem általánosan ismert, valamint annak megőrzése. Ez a résztvevők közös érdeke. Azonban beletekinthetek a kézikönyvbe. Az a lényeges, hogy tulajdonképpen, ha mindezekre fölhívják a figyelmet, ezt az Európai Etikai Kódex elvárja. Akkor biztosan nem kerül az ember nehéz helyzetbe.

Ez volt amit terveztem. Gyakorlatilag még annyi idő van, hogy kérdéseket tegyenek fel bármilyen területről. Megpróbálok ezekre válaszolni. Van olyan tapasztalatom, hogy a kérdéseknek a sora nem mindig szokott megindulni. Itt fogok tartózkodni a következő előadáson is, még a börzén is igyekszem hosszabb időt eltölteni. Tehát keressenek meg nyugodtan, kérdezzenek. Örülök, hogyha jönnek a kérdések, én is tanulok belőle és megpróbálok válaszolni. Köszönöm szépen a figyelmet.

Hervay Gáborvissza a hírekhez


Kiemelt hírek

összes hír
A régió szennyesére pályázik a magyar mosoda-hálózat
dátum 2018-04-16 idő 12:23

Az önkiszolgáló mosodák térnyerését jól szemlélteti, hogy a Bubbles, több mint 50 ezer regisztrált felhasználóval rendelkezik.Legolvasottabb hírek

összes hír


Franchise tanácsadás

További hírek

A know-how meghatározása
dátum 2012-12-14 idő 17:46

A "know-how" nem szabadalmaztatott tapasztalati információk olyan csomagját jelenti, amely a gyakorlat és a Franchise Rendszergazda ellenőrző vizsgálatának eredményeként jön létre és amely titkos (2), értékkel bíró (3) és azonosított (4).

Védjegy, márka, branding
dátum 2012-12-14 idő 17:45

A franchising termékek és/vagy szolgáltatások és/vagy technológia piacra juttatásának (marketingjének) olyan rendszere, amely jogilag és pénzügyileg különálló és független vállalkozások, a Franchise Rendszergazda (Franchisor) és Egyéni Franchise Vállalkozói (Egyéni Franchisee) közötti szoros és folyamatos együttműködésén alapul...

A franchise működési kézikönyv
dátum 2012-12-14 idő 17:43

A rendszergazdának át kell adnia franchise partnerei számára üzleti tudását (know-how), tapasztalatát, amelyet megfelelően dokumentálnia kell. Egy franchise kézikönyv elsődleges szerepe, hogy támogassa az átvevő üzleti vállalkozásának működését, megkönnyítse annak munkáját.

A franchise szerződés
dátum 2012-12-14 idő 17:41

Ahhoz, hogy Ön franchise átvevővé válhasson, jogi megállapodást kell kötnie a franchise átadóval. Ez az írásban foglalt megállapodás a franchise szerződés.A franchise szerződés három alapvető szempontot tartalmaz...

A franchise előnyei és hátrányai
dátum 2012-12-14 idő 17:36

Mi adja az alapvető motivációt egy franchise hálózathoz való csatlakozáshoz? A franchise-ban az átvevő nemcsak egy ismert márkanevet és egységes arculatot vesz át, hanem a rendszergazda kidolgozott üzleti modelljét, tapasztalatát, tudását, valamint hírnevét. Ez valódi garanciát jelent.