Franchise alapfogalmai

dátum 2012-12-12 idő 17:11

Gyakran ismételt kérdések - válogatás

# Franchise hálózatomhoz szeretnék Átvevőket találni. Milyen kötelezettségekkel számoljak?
A franchise önmagában még nem garancia a sikerre, a sikerhez szükséges tényezőket figyelembe kell venni ahhoz, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük az esetleges kudarc kockázatát. A rendszergazda nem csupán „átad” egy terméket vagy szolgáltatást a franchise átvevőnek. Az Európai Etikai Kódex szerint át kell adnia a jogokat a márkanév használatára vonatkozóan, úgyszintén a többi megkülönböztető jelzést illetően, amiről a fogyasztó azonosítani tudja a terméket.  Továbbá biztosítania kell a tapasztalatból származó tudást, a know-how-t, a technikai és kereskedelmi módszereket és folyamatokat. Egy átfogó üzleti tudást kell biztosítania a franchise átvevő számára, amely birtokában az nagy magabiztossággal léphet be a hálózatba.


# Olvastam valahol a „pilot-shopról”. Az micsoda?
A pilot-shop, vagy mintaegység a rendszergazda tulajdonában álló üzlethelyiség. A koncepció átadójának ugyanis nem csak elméleti, hanem gyakorlati, tapasztalati háttérre is szüksége van a know-how-hoz. Szerepe szerint többféle lehet. Egyrészt az üzleti tevékenység jövedelmezőségét tudják nyomon követni olyan üzlethelyiségen keresztül, amelyik ugyanolyan jellemzőkkel rendelkezik, mint a hálózat összes többi egysége. Másrészt a mintaegység tréningközpontként is szerepelhet, ahol az átvevők kiképzését tudják végrehajtani. Nem elhanyagolható az a lehetősége sem, hogy új termékeket és szolgáltatásokat próbálhatnak ki a mintaegységben, és megismerhetik pozitív és negatív tulajdonságait, mielőtt a teljes hálózatban elindítanák azokat.   


# Ha szerződést szeretnék írni egy átvevővel, minek kell mindenképpen benne lenni?
A franchise-szerződésnek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy mik az átadó és az átvevő kötelességei és kötelezettségei. Valamint lefekteti annak az alapjait is, hogy akár a rendszergazda, akár az átevő partner miként bonthatja fel a szerződést, és hogy ennek mik a következményei. Foglalkozik továbbá a különböző franchise-díjak, költségek kifizetésének módjával és ezek határidejével is.

Azzal is érdemes foglalkoznia a megállapodásnak, hogy mi a teendő akkor, ha az átvevő el szeretné adni üzletét a szerződés hatályának lejárta előtt. Itt is, mint más esetekben, egyensúlyt kell teremteni az átvevő azon igénye, hogy akkor és úgy tudja realizálni befektetését, amikor és ahogy akarja, és a rendszergazda azon igénye között, hogy jóváhagyja a hálózatába újonnan belépőket és megelőzze a hálózatból (bármilyen okból) távozókat abban, hogy folytassák az átadó tevékenységét és ezzel tisztességtelen versenyhelyzetet teremtsenek.
Természetesen a fent leírtak csak iránymutatásként szolgálnak, hiszen egy szerződés meglehetősen bonyolult irat és fontos, hogy minden pontosan kerüljön leírásra. Ezért mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy szerződésíráskor vegye igénybe szakember segítségét. 


#Ha be akarok lépni egy franchise-ba, milyen díjakat kell kifizetnem?
Általában a franchise-átvevőnek számolnia kell belépési díjjal, valamint a beruházási tőkeigénnyel (teljes befektetés), ami szektoronként, rendszergazdánként, valamint országonként is jelentős szórást mutat. A teljes beruházási tőkeigény magában foglalja a franchise belépési díjat, valamint az üzlet beindításához szükséges befektetéseket is. Itt gondolhatunk az üzlethelyiség megszerzésére, kialakítására, valamint az induló árukészlet megszerzésére is. A franchise-rendszer további működése során felmerülnek egyéb, a rendszergazda számára fizetett díjak, ilyen még a royalty (forgalmi jutalék), valamint a központi reklámköltséghez való hozzájárulás.


#Hallottam róla, hogy vannak bizonyos etikai normák. Ezek mik igazából?
A legfontosabb követelmény a bejegyzett márkanév, amelyhez általában tartozik egy logó, külső megjelenés is. A második legfontosabb a know-how, az a tapasztalat, az a tudás, amelyet a rendszergazda évek hosszú folyamán gyűjtött össze és bocsátja az átvevő partner rendelkezésére a működési kézikönyv és folyamatos továbbképzések, innováció, termékfejlesztés formájában.
A harmadik fontos norma, hogy a franchise-átadó nemcsak az előkészületekben és az induláskor segíti az átevőt, hanem folyamatosan, akár hónapról-hónapra továbbképzéseken, szemináriumok, vagy személyes találkozók folyamán, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat és adnak ötleteket egymásnak a leghatékonyabb működés elérése érdekében.
Végül, de nem utolsó sorban azt is le kell szögeznünk, hogy a franchise-hálózat tagjai jogilag és pénzügyileg is független, önálló vállalkozások.


#Mit kell a franchise-kézikönyvbe beleírni? Csak a know-how-t, vagy mást is?
!Az alább leírtak nem kimerítően tartalmazzák az összes információt, szabályt és kötelezettséget, amit egy kézikönyv írásakor rögzíteni kell. Az itt leírtak csak iránymutatóul szolgálnak. Kézikönyv írásához mindenképpen szakember segítségét vegye igénybe!
Egy franchise program sikere szorosan összekapcsolódik azzal a módszerrel, amellyel a franchise működési folyamatok megfogalmazásra kerülnek, kifejeződnek és felhasználásra kerülnek a tréning folyamán. Ezért egy felületesen, kellő odafigyelés és gondoskodás nélkül összeállított működési kézikönyv szinte bizonyosan kudarcra ítéli a franchise-t. Csak egy minőségileg összeállított működési kézikönyv segítségével tehetünk sikeressé és hatékonnyá egy induló üzleti vállalkozást. Azért is szükség van a kézikönyvre, mert ennek alapján könnyebb teljesíteni azokat a feltételeket, amelyeket az együttműködési megállapodásban kikötésre kerültek. A megállapodás feltünteti a kötelezettségeket – a kézikönyv pedig lépésről-lépésre végigvezet azon az úton, amelyet az átadó kijelölt az átvevő számára. Egy jól megszerkesztett és összeállított kézikönyv segít a magasabb profit elérésében is azáltal, hogy hatékony menedzsmentet segít kiépíteni, nagyobb fogyasztói elégedettséget biztosít ezzel növelve a fogyasztói hűséget, és végül szorosabb kötelékeket von közénk, az átadó és a fogyasztó közé. Egy franchise kézikönyv elsődleges szerepe, hogy támogassa egy üzleti vállalkozás működését, hogy segítségével a vállalkozásban dolgozó emberek munkáját megkönnyítsék. A franchise kézikönyvnek tartalmaznia kell azokat az alapvető információkat, amelyek leírják azokat az információkat, eljárásokat, amelyek a rendszer működtetéséhez szükségesek. Szintén tartalmaznia kell – a franchise profiljától függően természetesen – a lehetséges árutárolási, raktározási előírásokat. Útmutatóként kell szolgáljon azokra az esetekre, ha valami hiba vagy probléma lép fel a rendszerben, és ezeket a hibákat az átvevő már nem képes kezelni. Tartalmazzon információkat az esetleges szervizelés részleteiről, szakember elérhetőségeiről, számlázási körülményekről és feltételekről. Sorolja fel azokat a személyeket és elérhetőségeiket (cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) akik a franchise működtetéséhez hozzátartoznak, vagy adott esetben szükség lehet rájuk. Alapvető fontossággal bírnak azok az ismeretek, amelyek magát a franchise-t határozzák meg, illetve amelyek egységessé teszik a rendszerben foglalt egységeket.
Az egység arculatának meghatározása szempontjából alapvető információk, díszítés, feliratozás, logo; a lehetséges termékek beszerzésének paraméterei ( beszállító, termékskála, minőségi és mennyiségi szabályok); ajánlott árképzési mutatók; a személyzetet illető kikötések, kiválasztásuktól a felkészítésükig, egyenruha, időbeosztás, szerepkörök; promóció és marketing akciók, annak minden kidolgozott részletével; az egység nyitvatartási beosztása, napra és órára lebontva.


#Még nincs átvevőm a hálózatomhoz, csak a saját egységeim, ennek ellenére érdemes megírnom a franchise-kézikönyvet?
Mivel a kézikönyv a teljes franchise program-tevékenység felépítésére vonatkozó tervezésben segítséget nyújt, először ennek kell elkészülnie. Ha már megvan a kész üzemeltetési kézikönyv, ennek birtokában felkészülten láthatunk hozzá a rendszer kiépítésének. Amennyiben újonnan franchise-zá alakított üzletről van szó, elfogadható, hogy a franchise kézikönyvet fokozatosan állítsák össze, hiszen egy új rendszer esetén a működés közben szerzett tapasztalatok segítenek a rendszer fejlesztésében és tökéletesítésében. Általában egy franchise vállalkozás 12-18 hónapig kísérleti rendszernek minősül, így a kézikönyvet is kísérleti jelleggel lehet összeállítani. Amint a rendszergazda elégedett a franchise működésével és a vállalkozás már nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is működik, akkor a kézikönyvet át lehet szerkeszteni, kiegészíteni és végleges kiadásként publikálni.


#Miért éri meg nekem franchise tanácsadót igénybe vennem?
A franchise tanácsadó legfőbb szerepe az, hogy tanácsaival és meglátásaival irányítsa, vezesse azokat a személyeket, akik egy szakember tanácsai alapján szeretnék a legjobb döntést hozni, mielőtt elkötelezik magukat egy üzlet mellett. Alapvetően azért vannak, hogy az átvevőt támogassák a franchise project sikerre vitelében. Ennélfogva a tanácsadónak valódi tapasztalatokon alapulva kell tanácsot adnia oly módon, hogy megtalálja az ügyfele számára legmegfelelőbb utat a döntéshez, figyelembe véve az üzlet profilját, a követelményeket, az összes anyagi szempontot és nem utolsó sorban az átvevő jelölt adottságait és képességeit. A másik oldalról viszont figyelembe kell vennie a rendszergazda érdekeit és igényeit is. Nem könnyű feladat megtalálni az arany középutat a két fél között. Rengeteg türelem és jó adottságok szükségesek ahhoz, hogy valakiből jó tanácsadó váljon. 


- Dakexpo Kft. -vissza a hírekhez


Kiemelt hírek

összes hír
A régió szennyesére pályázik a magyar mosoda-hálózat
dátum 2018-04-16 idő 12:23

Az önkiszolgáló mosodák térnyerését jól szemlélteti, hogy a Bubbles, több mint 50 ezer regisztrált felhasználóval rendelkezik.Legolvasottabb hírek

összes hír


Franchise tanácsadás

További hírek

A know-how meghatározása
dátum 2012-12-14 idő 17:46

A "know-how" nem szabadalmaztatott tapasztalati információk olyan csomagját jelenti, amely a gyakorlat és a Franchise Rendszergazda ellenőrző vizsgálatának eredményeként jön létre és amely titkos (2), értékkel bíró (3) és azonosított (4).

Védjegy, márka, branding
dátum 2012-12-14 idő 17:45

A franchising termékek és/vagy szolgáltatások és/vagy technológia piacra juttatásának (marketingjének) olyan rendszere, amely jogilag és pénzügyileg különálló és független vállalkozások, a Franchise Rendszergazda (Franchisor) és Egyéni Franchise Vállalkozói (Egyéni Franchisee) közötti szoros és folyamatos együttműködésén alapul...

A franchise működési kézikönyv
dátum 2012-12-14 idő 17:43

A rendszergazdának át kell adnia franchise partnerei számára üzleti tudását (know-how), tapasztalatát, amelyet megfelelően dokumentálnia kell. Egy franchise kézikönyv elsődleges szerepe, hogy támogassa az átvevő üzleti vállalkozásának működését, megkönnyítse annak munkáját.

A franchise szerződés
dátum 2012-12-14 idő 17:41

Ahhoz, hogy Ön franchise átvevővé válhasson, jogi megállapodást kell kötnie a franchise átadóval. Ez az írásban foglalt megállapodás a franchise szerződés.A franchise szerződés három alapvető szempontot tartalmaz...

A franchise előnyei és hátrányai
dátum 2012-12-14 idő 17:36

Mi adja az alapvető motivációt egy franchise hálózathoz való csatlakozáshoz? A franchise-ban az átvevő nemcsak egy ismert márkanevet és egységes arculatot vesz át, hanem a rendszergazda kidolgozott üzleti modelljét, tapasztalatát, tudását, valamint hírnevét. Ez valódi garanciát jelent.